Boekgegevens
Titel: Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Auteur: Marin, Pieter; Scheerder, H.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1826
Amsterdam: A. Bakels
2e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201359
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Méthode Familière. I [I
tiwe aandacht daarop te restigen, telkens als UEd. mij
zijden ftofFen bezorgt, zijnde dit het middel, om van
tijd tot tijd nieuwe commisli'én van mij cn andere
goede vrienden tc bekomen. Van mijnen kant zal ik
zorg dragen , U wegens de betaling geene reden van
ongenoegen te geven; zullende uw wisfelbrief bij ver-
tooning la pres ent at ton'] niet ongeëerd "blijven , zoo
wanneer ik dc zijde naar behooren zal bevonden heb-
ben. -Ik ben met alle achting.
Delft, I yumj 1824.
Den Heere Marand,
te Lyon.
mijnheer!
UEd. zijt ons gerecommandeerd door den Heer Du-
mouVtny in den Haag, die ons van uwe prompte be-
diening [_expédttïon~\ verzekert, waarom wij dan ook,
genegen om U op aanbeveling \recommarrdation'] van
onzen vriend, onze commisiien te geven, U verzoe-
ken, ons bij de eerlte gelegenheid afzending te doen
van de hieronder genoteerde ftukken zijden ftofFen ,
volgens bijgaande Halen. UEd. kunt er drie kisten van
maken, en ons dezelve toezenden over P., geadres-
feerd aan de Heeren Bartholomé et Comp., die dezelve
doortogt [jjassage] verlecnen [donn.'r] zullen , waartoe
zij onze orders ontvangen. Wegens het montant der
zijde kunt UEd. bp ons trekken , of daaromtrent an-
ders uwe orders laten toekomen, bijaldien UEd. ver-
kiest de fomme ä Costy te ontvangen bij de Heeren
Marcettt en Zonen. UEd. kunt van accurate betaling
U verzekerd houden. Indien wij ons bij deze eerile
proef wel bevin'den, zal dezelve welhaast van eene
tweede commisfie gevolgd worden, die vrij aanzien-
lijker {jplus importante'] zal zijn.
Inmiddels zijn wij met achting.