Boekgegevens
Titel: Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Auteur: Marin, Pieter; Scheerder, H.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1826
Amsterdam: A. Bakels
2e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201359
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15Ö Mähode Famitthrc*
Ecti Heere J. JsUe$ ^ Wazeï, 17 Mei 1824.
te Rotterdam.
MIJNHEER !
ïk neem de vrijheid U te verzoeken op ontvangst
dezes voor mijne rekening ä Co^ty te koopen, en per
ecrfte frelegenheid te laden, 4 balen beste Koffijboonen ,
4 kisten Suiker, 50 brooden dito, nevens een partijtje
Cacao van 3^4 balen. Wat den prijs aangaat, zoo ge-
draag ik mij aan U ni'en rapporte è vous) ^ wijl
ik bij ondervinding weet, dat UEd. het belang uwer
correspondenten behartigt als uw eigen. Wegens het
beloop {le montant) dezer goederen kunt UEd. op mij
trekken, of anders disponeren daaromtrent als naar ge-
woonte. Hiernevens eenen wisfelbrief op den Heer le
Prince y te Rotterdam , van ƒ857,50.— Gelief de accep-
tatie en betaling (patement) daarvan te bezorgen \_pro--
tf^arer], en mij daarvoor te crediteren op rekening van
de goederen door U aan mij bij de laatfte zending
bezorgd. — Ik blijf met achting.
Den He^xeMarand^ U Hage^ 11 Junlj 1823.
te Lyon.
MIJNHEER.!
Zoo even ontvang ik uwen Advijsbrief van den iften
dezer, waarin UEd. mij berigt, dat UEd. voor mijne
rekening en volgens mijne orders afgezonden hebt vier
kisten N®, s-8., inhoudende zijden ftofFen. Ik zie de-
zelve met ongeduld te gemoet, dewijl ik er zeer om
verlegen ben. Ik had dezelve reeds voor vier weken
moeten hebben. Ik hoop, dat UEd. zult zorg gedra-
ften hebben, dat de ftoiFen zijn volgens de ftalen aan
U gezonden. Het is U niet onbewust , dat de
kleuren het wezenlijke üuk [Pobjet le plus essentief]
van onze negotie zijn, en dat de gelijkheid {_égalU9 et
unité] peen gering gedeelte van de fchoonheid der ftuk-
ken uitmaakt ; waarom ik U verzoek toch altijd
i