Boekgegevens
Titel: Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Auteur: Marin, Pieter; Scheerder, H.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1826
Amsterdam: A. Bakels
2e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201359
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
M ét node Familière, 155
Ad^ijsbrief. Middelburg-^ as Sovembjr 1823,
Den Heere Du Parr§,
te Anifterdam.
mijnheer.!
Volgens uwe order» heb ik in den Beurtman J. ETen-
Ten, heden van hier ä Costy vertrokken, geladen 6 ba-
len Surinaamfche Koffijboonen, 3 balen Smirnaasch Ka-
toen, 4 balen Suiker, nevens 2 balen Caraques Cacao-
Alles volgens nevensgaande faktuur. Zoodra UEd. de
gemelde goederen zult ontvangen hebben, gelieve Ul d,
mij te adviferen;ik twijfel niet,of UEd,zult alles nrar
genoegen bevinden. De prijs van de Suiker is vrij
hoog; doch dezelve is thans niet anders te bekomen. Ik
heb de vrijheid gebruikt, het beloop der goederen op
U te trekken, ten faveure van J, de Roux ^ op 6 we-
ken. ik verzoek U mijnen wisfel met uwe acceptatie
te vereeren.
Ik heb de eer mij met alle achting te noemen.
Den Heere D, Richard , Rotterdam , lo October 1823.,
te Luik.
mijnheer !
Ik vind mij vereerd met den uwen van den 25 laatst-
leden, in welken UEd. mij ordonneert ä Costy te zen-
den 6 pakken Leidfché lakens. Het zal mij altijd
aangenaam zijn, Mijnheer! nwe bevelen te ontvan-
gen, en onze correspondentie gaande te houden (««fr«-
tenir); doch niet minder aangenaam is het, met men-
'chen te doen te hebben, op wier woord men kan ftaat
maken. Met groot genoegen zou ik dan ook gezien
[lebben', dat UEd. de ƒ 750 , zijnde het beloop der
aatfte aan U gedane afzending {emot) van 30 ftukken
Siverfe damasten aan den Heer Pierre Patina betaald
^adt: dit niet gefchied zijnde, moet ik U berig-
en i dat ik U de gevraagde lakens niet kan toezenden,
Lan nadat ik advijs bekom, dat gemelde Heer Pat'ii^
^flSo van U ontvangen heeft.
ih afwachting noem ik mij.