Boekgegevens
Titel: Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Auteur: Marin, Pieter; Scheerder, H.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1826
Amsterdam: A. Bakels
2e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201359
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
154 Méthode Familitre.
E E N I G E E R 5 V E N,
BBTREKSELIjK TOT KOOPHANDEL.
Jmß^riiam^ lo Piovtmbtr iSftg.
D<u Heere O. v^w der Toom,
te Middelburg.
MIJNHEER !
Het verwondert mij, dat ik tot heden geen antwoord
op den mijnen van den t dezer van U bekomen heb.
I^ezelve hield in eenige commiófiën, welke goederen ik
vóór den afloop dezes jaars noodig heb. Ik verzoek U,
derhalve, mij ten fpoedigfte met een antwoord te vcr-
eeren.en mij te melden, of UEd.' mij de gevraagde goe-
deren v<5ór den 15 dezer maand zoudt kunnen bezor-
gen , of niet, opdat ik dan de vrijheid kunne nemen,
mij elders te adresferen. UEd. zult mij verpligten.
Middelburg, 20 Sov^mbér 1823.
Den Heere Da Parre ^
te Amfterdanv. ^
mijnheer !
UEd. gelieve mij te verfchoonen, dat ik zoo lang
vertraagd heb, U op uwen jteëerden te antwoorden;
een reisje naar Antwerpen is de oorzaak daarvan. In-
gevolge uwe orders doe ik reeds laden in den Beurt-
man J. Evertfen, die aanftaanden Zaturdag aan de
beurt ligt a Costy , de goederen door U geordonneerd »
cn waarvan ik U nader zal adviferen. Ondertusfchen
verder iets van U aan mij te bevelen ïijnde, gelieve
UEd. de goedheid te hebben te disponeren over hem,
die dc eer heeft rich.tt noemen.