Boekgegevens
Titel: Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Auteur: Marin, Pieter; Scheerder, H.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1826
Amsterdam: A. Bakels
2e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201359
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
Méthode Familitre.
Hij doet mij te veel eer aan.
Hij heeft mij flechts de waar-
heid gezegd; maar éóne
zaak wederhoudt mij.
Mag men weten,, wat het is?
Ik vrees^ dat gij uwe nieu-
we fchcdierfler ras moê
zult zijn.
Die gedachte is mij niet
zeer voordeelig.
Wie zou u beletten te ke-
ren,, Mejufvrouw?
Ik heb geen geheugen.
Ik kan niets onthouden.
Die vrees is eene uitwer-
king van uwe zedigheid,
Cansch niet,, ik ken mij
zelve zeer wel.
Gij zult fpoedig van taal
veranderen.
Geluoft gij dat? {vrouw l
Zonder twijfel, Mejuf-
Ik zal mijn best doen^ten
minfte , in geval gij een
uur yoor mij hebt.
Welk uur wenschtet gij te
hebben,, Mejufvrouw?
Ik wenschte wel des mor-
gens te leeren.
Ik wenschte., dat gij tetipn
ure kondet komen.
Ik kan tegenwoordig niet.
Bij wien zijt gij op dat
uur?
il inc hic trop d'honneur.
U ne m'a dit que la vé-
rité-; mais une chose rue
retient.
Peut-on savoir ce que c'est ?
Je crains que vous ne vous
lassie-; bientôt de votre
nouvelle écolière.
Cette opinion-là ne m'est
guère avantageuse.
Qui vous empêcherait d'ap-
prendre, Mademoiselle?
Je n'ai point de mémoire.
Je ne saurais rien retenir.
Cette crainte est un effet
dc votre modestie.
Point du tout, je me con-
nais très-bien.
Vous changerez bientôt
de langage.
Croyez-vous cela ?
vSans doute, Mademoiselle,
Je ferai de mon mieux
toujours, au cas que
vous ayez une heure
pour moi.
Quelle heure sorihaiteriez-
vous, Mademoiselle ?
Je voudrais bien appren-
dre le matin,
je voudrais que vous pus-
siez venir à dix heures.
Je ne le puis pas dans ce
moment-ci.
Chez qui êtes-vous à cette
heure-là ?