Boekgegevens
Titel: Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Auteur: Marin, Pieter; Scheerder, H.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1826
Amsterdam: A. Bakels
2e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201359
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo , Mdthodc FamilièrCrn
in plaats van la de ziel;
Vóte^--- lë été^ de zomer;
^V/,---SI zoo hij 5 enz.
De a cn o worden even ais in het Nedcrduitsch
uitgefprokcn.
Ev zijn in het ïransch dri.e foorten van e , als:
j. De ft o mme e (E inuet\ aldus genoemd, om-
dat dezelve een' doflen en flechts weinig hoorba^
ren klank heeft, en op liet einde der woorden
in het geheel niet uitgefproken wordt:
niaat; .mdzvaólE.^ fchuldig; r;7/E,
itad, enz.
a. De gefloten e É fermé) ^ zoo .geheeten,
omdut men dezelve met een' bijna geQoten' mond
uitipreekt,:
vtritt, waarheid; ë/é , geweest; cafk, koffij, enz.
3. De opeue È (£ ouvcrt^^^ welke men aldus
noemt, dewijl men bij de uitfpraak derzelve de
tanden ontfl uiten of openen moet:
acckstoegang; succks ^ gevolg; /Èn?, vader,
enz.
E vóór m en // heeft den klank van a :
contr^nt ^ vergenoegd; tc^iple ^ tempei, enz.
Er op het einde van woorden, die uil meer dan
déne lettergreep beftaan, vooikomende, worden als
É uitgefproken:
fpreken; tremhh.v. ^ beven, enz.
Er op het einde van dénlettergrepige woorden
klinkt bijna als in het Nederduitsch:
ylir, ijzer; zee, enz.
Ez heeft den klank van é.
nzz t neus; ^^vez , hebt, enz,
Ilnt aan het einde van een werkwoord llaande,
wüid.en niet uitgefproken:
ils aim\!^r<r zij beminnen; i/s domiENT ^ zV)
geven, enz.