Boekgegevens
Titel: Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Auteur: Marin, Pieter; Scheerder, H.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1826
Amsterdam: A. Bakels
2e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201359
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'Métiiodc Familière. 9
OVER DE LETTERS EN DERZELVER
UITSPRAAK.
Er zijn in het Fransch zes en twintig letters ,
welige men verdeelt in klinkers en medeklinkers.
De klinkletters zijn :
a,e,i,o,u,eny,
En de medeklinkers:
b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q,
r, s , t , v , w, x, z.
De benoeming dezer letters verfchilt weinig van
die der onze, uitgezonderd:
g (zjé), H (asj), j (zje), x (iks), y (igrek), z (zèd).
Thans zullen wij meer bijzonder de uitfjpraak van
iedere letter, in zoo verre die van het Ncderduitsch
yerfchih, opgeven, en eenen aanvang maken met
de klinkletters (fbje/fe).
Bij dezelve bedient men zich van de volgende
toonteekens {accents) :
(') Scherp toonteeken (accent aigit).
C) Zwaar toonteeken {accent grave).
(a) Omgebogen toonteeken {accent circonflexe').
Van de twee ecrfte zal hieronder bij de klinklet-
ter E gefproken worden ; het laatlle (a) plaatst men
op de « , fi, , O , en «, wanneer dezelve, even als
bij ons de dubbele klinkletters, lang moeten iiitge-
fproken worden , als :
pïite, brooddeeg ; prttre, priester ; ablme, afgrond;
cbte, kust ; flïite , fluit, enz.
Noa; heeft men het Deehtektn {tréma) het-
welk aanwijst, dat met die letter, waarop he:zelve
geplaatst is, eene nieuwe lettergreep begint, al^i :
pdien, heiden ; héróique., heldhaftig ; haten, enz.
En, eindelijk, het IVigl'aiiugueeken {Apostrophe)
('), dienende alleenlijk, U111 de weglating van eene
klmkletter aan te tluiden , ais :
A 5