Boekgegevens
Titel: Natuurkundig schoolboekje
Auteur: Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1870
2e verm. en verb. dr
Opmerking: II: Magnetismus, elektriciteit en scheikunde
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201328
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundig schoolboekje
Vorige scanScanned page
De UITGEVERS dezes geven mede uit:
Crüger's Handleiding tot de beoefening der Natuurkunde
Naar den oden Hoogd. druk door J. H. van Kooten. 360 pag's
met 253 iiout sneê-fig. ƒ 1,80. Geb. in heel linnen ƒ 2,20.
G. van Sandwijk, Keuken- en Kamernatuurkunde
Een Leesboek voor de lagere scholen. Tweede herziene dr. Methoutsneê
fig. ƒ 0,30
A. Diesterweg, Het Heelal en zijne Wonderen. Populaire
voorstelling der Sterrekunde en Sterrekundige Aardrijkskunde. Bewerkt
door Dr. W. G-leunS Jr. 3de herziene en vermeerderde druk-. 500
pag's. met 8 uitslaande platen, ƒ 3,80. Geb. ƒ 3,20.
Dr. W. C, Wittwer, De Aarde en hare Wonderen. Natuur-
kundige Beschrijving van hetgeen zij is en hetgeen zij bevat; door
Corstiaan de Jong. 700 pag's. met vele houtsneê-fig, ƒ 3,60.
Geb. / 4,00.
D. Page, Leiddraad tot de kennis der Natuurkundige
Aardrijkskunde, Naar het Eng. door Dr. J. J. Kreenen. 224
pag's zeer Compressen druk met houtsnee-figuren en schetskaarten ƒ 1,20.
Dr. T. C, Winkler, Natuurlijke G-eschiedenis van het
Dierenrijk. Met een groot aantal in den tekst gedrukte keurige, geheel
nieuwe houtsnee-figuren, 530 pag's. ƒ 2,60. Geb. ƒ 3.30.
Èrnst von Seydlitz' beknopt Leerboek der Aardrijkskunde.
Bewerkt door A. Winkler Prins. 213 pag's. zeer compressen
; druk met in den tekst gedrukte houtsneê-fig. en 15 Schetskaarten. Twee-
de herziene en verbeterde druk. f 1,10. Geb. / 1,50.
F' Geschied- en Aardrijkskundige beschrijving van
! het Koningrijk der Nederlanden. Naar de laatste bronnen
t bewerkt door P, van Os. Met uitgebreid Alphab. Register. 354
pag's./1,60.
W. Pütz, Leiddraad bij het onderwijs in de Vergelijkende
Aardrijkskunde. Onder medewerking van Dr. J, J. Kreeneu'
^ uit het Hoogd. vertaald en bewerkt door J. Jurrius, 240 pag'sj^
{ compressen druk. 2de herziene en verbeterde druk./1,10. Geb. / 1,50.»