Boekgegevens
Titel: Natuurkundig schoolboekje
Auteur: Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1870
2e verm. en verb. dr
Opmerking: II: Magnetismus, elektriciteit en scheikunde
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201328
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
menten genaamd, kent men er 63, welke door hunne
onderlinge verbinding al de zamengestelde ligchamen
doen ontstaan, die wij in de natuur vinden. Van die
elementen zijn, behalve de boven vermelde zuurstof
waterstof, stikstof en koolstof, nog bijzonder opmerkens-
waardig 1°. de Chloor, een groengeele, hoogst vergif-
tige, gasvormige stof, vooral bekend door hare bleekende
eigenschappen, en die nevens het Bromium en Jodium
in de photographie, het vervaardigen van lichtbeelden,
wordt aangewend; 2°. de Zwavel en de Photphorut,
beide door hun gebruik voor de zwavelstokken en luci-
fers bekend, en 3". het Silicium, dat met de zuurstof
kiezelaarde vormt. (266. 67. 68. 69).
72. Ook de metalen zijn enkelvoudige ligchamen.
Zij zijn de beste geleiders van de warmte en de elektri-
citeit, knnnen zich alle met zuurstof, zwavel en chloor
verbinden, enz. In de natuur komen zij of met boven-
staande stoffen verbonden, als ertten, of genoegzaam zui-
ver, gedegen, voor. (271).
73. De enkelvoudige stoffen verbinden zich onder-
ling, en vormen dan, vooral met zuurstof:
1®. Zuren, die, als zij in water zich kunnen oplossen,
kenbaar zijn aan hunnen zuren smaak, aan de eigen-
schap die zij bezitten om de blaauwe kleur van sommige
plantensappen in rood te doen overgaan, en vooral aan
de gretigheid, waarmede zij verbindingen aangaan met
de bases.
4*