Boekgegevens
Titel: Natuurkundig schoolboekje
Auteur: Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1870
2e verm. en verb. dr
Opmerking: II: Magnetismus, elektriciteit en scheikunde
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201328
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
op de boven eerst vermelde wijze tot het magnetiseren
en demagnetiseren van de omwonden ijzerstaaf van een
staalmagneet wordt gebruik gemaakt. Die staaf, de in-
ductor, is gebogen en wordt vóór, of is regt en wordt
tusschen de polen eens staalmagneets snel gedraaid, zoo-
dat zijne einden die polen beurtelings naderen en zich
weder daarvan verwijderen. De daardoor in afwisselende
rigting opgewekte elektrische stroomen worden, door een
op de zelfde spil als de inductor geplaatsten commuia-
tor, op zulk eene wijze met een buiten aangebragte ge-
leiding verbonden gehouden, dat zij in deze laatste steeds
in de zelfde rigting gaan. (238). Zie fig. 82.
Men heeft zulke werktuigen met een groot aantal mag-
neten zamengesteld, die, door een stoomwerktuig bewogen,
een stroom opleveren , welke die van de sterkste bekende
batterijen evenaart.
61. Wanneer twee staven van verschillend metaal
aan de beide uiteinden met elkaar in goed geleidende
aanraking zijn gebragt, dan zal zich in den daardoor
gevormden onafgebroken geleider een aanhoudende elek-
trische stroom vertoonen , zoo lang de beide aanrakings-
plaatsen in temperatuur verschillen. Tot zekere grens zal
deze stroom des te sterker zijn bij aanwending der zelfde
metalen, naar mate het bovengenoemde verschil in tem-
peratuur aanzienlijker is. Zulk een verbinding noemt men
een thermo-elektrisch, element, een verbinding van zulke
elementen onderling een thermo-elektrische batterij. Onder
alle metalen zijn het Bimiuth en Antimonium, welke door