Boekgegevens
Titel: Natuurkundig schoolboekje
Auteur: Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1870
2e verm. en verb. dr
Opmerking: II: Magnetismus, elektriciteit en scheikunde
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201328
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
ding is met een langen geleiddraad, die zelf verbonden
is aan der polen van een op grooten afstand geplaatste
galvanische batterij, en het andere einde dier omwinding
vastgemaakt aan een in den vochtigen grond begraven
metaalplaat, dan zal op het oogenblik, dat de andere pool
in verbinding gebragt wordt met een op de zelfde wijze,
maar digt bij de batterij, begraven metaalplaat, de stroom
van die batterij gaan door dezen geleiddraad, de omwin-
ding en den grond, en dien ten gevolge zal de elektro-
magneet gemagnetiseerd worden, of een in den multipli-
cator geplaatste magneetnaald afwijken. Het is hierbij
slechts noodig, dat de geleiddraad nergens den grond
aanrake, maar overal daarvan geïsoleerd zij. Dit is het
beginsel der elektromagnetische telegrafen. (230).
53. In eiken elektromagnetischen telegraaf onder-
scheidt men, behalve de batterij en de geleiding, ook
nog een seingever en een seintooner. Bij de in Engeland
meest gebruikelijke naaldtelegrafen is de seintooner een
multiplicator met in de windingen geplaatste magneet-
naald, en de op het andere station, nevens de batterij,
geplaatste seingever een toestel, bestemd om den stroom
dier batterij door de geleiding en den multiplicator te
doen gaan in de eene of in de andere rigting, of ook
in het geheel niet, en dus de naald naar regts of links
te doen afwijken of ook regtstandig te laten hangen. Op
de door de volgende figuur verduidelijkte wijze worden
al de letters van het alphabet door regtsche en linksche
afwijkingen aangewezen. (231).
LN. NAT. SCHOOLB. 3