Boekgegevens
Titel: Natuurkundig schoolboekje
Auteur: Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1870
2e verm. en verb. dr
Opmerking: II: Magnetismus, elektriciteit en scheikunde
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201328
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
38. Een bliksemstraal is een reusachtige elektrische
vonk, die tusschen twee wolken of tusschen een wolk
en de aarde overspringt. De lucht wordt daarbij in hef-
tige beweging gebragt, en dit veroorzaakt het geluid,
dat wij donder noemen. Om een gebouw, met al wat
^^ daarin is, tegen de ver-
' woestende werkingen van
den bliksem te beveili-
gen, plaatst men een on-
afgebroken metalen stang
van boven tot beneden
tegen dat gebouw aan,
welke boven eindigt in
een spits, hoog genoeg om
de omringende deelen van het gebouw te kunnen be-
schutten, en die van onderen in goed geleidende aanra-
king is gebragt met den vochtigen grond. Zóó is het ge-
bouw van een bliksemafleider voorzien. (202—208).
39. In de laatstvorigê § § zijn de voornaamste ver-
schijnselen van de elektriciteit, door wrijving opgevvekt,
van de wrijvingseleMriciteit, behandeld geworden. Nadat
deze opwekking zelve en het verschil tusschen zooge-
naamde geleiders en nietgeleiders waren aangetoond, is
het bestaan van twee verschillende elektrische krachten
bewezen, en haar werking op elkander behandeld. Daarna
is de elektrische verdeeling ter sprake gekomen, en zijn
de uit de kennis daarvan voortvloeijende wijzigingen ver-
meld in de beschouwing van eenige reeds vroeger waar-