Boekgegevens
Titel: Natuurkundig schoolboekje
Auteur: Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1870
2e verm. en verb. dr
Opmerking: II: Magnetismus, elektriciteit en scheikunde
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201328
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
meer gebruikelijk werktuig tot het opwekken vooral van
sterke elektrische werkingen, is de elektrheermachine.
Deze bestaat uit een glazen schijf of cilinder, die als zij
om een as gedraaid wordt, door een of meer lederen,
met amalgama bedekte kussens, de wrijvers, wordt ge-
wreven. De door dit wrijven opgewekte electriciteit deelt
zich mede aan een metalen geleider of conductor, die op
een glazen voet vóór of nevens de schijf is geplaatst. (200).
32. Een cilinderglas of flesch, van binnen en bui-
ten tot op zekeren afstand van den rand met eene dunne
geleidende laag, van bladtin meestal, bekleed, heet een
leidscJte flesch. Door den hals gaat een metalen stang,
van boven in een haak of bol eindigende en van onde-
ren aan het binnenbekleedsel der flesch geleidend ver-
bonden. Wordt er met behulp van deze aan het binnen-
bekleedsel elektriciteit medegedeeld, dan zal dit geene
Eig. 44.
Fig- 4c
grootere lading kun-
nen aannemen dan el-
ke andere geleider van
de zelfde grootte en
gedaante, zoo lang
het buitenbeUeedsel geï-
soleerd is. Is dit laat-
ste evenwel geleidend
met deu grond verbon-
den, dan kan men aan het binnenbekleedsel een veel
grootere lading mededeelen, terwijl een genoegzaam even
groote lading der tegenovergestelde elektriciteit zich op-