Boekgegevens
Titel: Natuurkundig schoolboekje
Auteur: Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1870
2e verm. en verb. dr
Opmerking: II: Magnetismus, elektriciteit en scheikunde
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201328
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
Fig. 27. zij op andere, kleine en ligte, ligchamen
uitoefenen. Men noemt die kracht Elektrici-
teit, en van een ligchaam, dat deze kracht
bezit, zegt men dat het geëlektriseerd is.
Zegellak, glas, zwavel en goed gedroogd
papier laten zich zeer gemakkelijk door
wrijving elektriseren. (162, 63. 200a).
Fig. 28.

20. Een ongeëlektriseerd ligchaam, dat met een
geëlektriseerd in aanraking
wordt gebragt, neemt op de
plaats van aanraking elektrici-
teit over , het wordt daar zelf
^ geëlektriseerd. Bij sommige
ligchamen blijft de elektriciteit
uitsluitend tot de aangeraakte plaats bepaald; zij ver-
spreidt zich niet merkbaar verder; zulke worden slechte
geleiders of nietgeleiders der elektriciteit genoemd. Zegel-
lak en alle harsen, glas, zwavel, guttapercha en gomelas-
tiek, zijde, vetten, oliën en drooge gassen zijn nietgelei-
ders. (169. 70. 72).)
21. Sommige andere ligchamen daarentegen ver-
oorloven de elektriciteit, die op eenig deel hunner op-
pervlakte wordt opgewekt of daaraan medegedeeld, om
zich dadelijk over die geheele oppervlakte te versprei-
den. Dit zijn de geleiders der elektriciteit. De voornaam-
ste zijn de metalen, het water, vooral als dit met