Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nedsrlr^dscii Sciiooln'issMl
Priiissiisi^clii 151 l)ii de Prinsenstraat |
AMSTSRDAM.
Sets over de woordenschikking in onze taal, en over hetgene
te haren opzichte in den stijl moet worden in
het oog gehouden.
§ 102.
Uit de verbinding van verschillende woorden ontstaan zin-
sneden , zinnen en perioden , gelijk wij in het vervolg nader
zien zullen. Het is echter niet genoeg, dat men in een goe-
den stijl de woorden in hunne onderlinge betrekking met
grammatikale^ nauwkeurigheid bezige ; maar wij moeten ze
ook in die orde plaatsen , welke met den aard onzer taal
overeenkomstig , en der duidelijkheid en sierlijkheid van stijl
het meest bevorderlijk is. Niets is er b. v. aan te merken
op de woordensehikking in het volgende scherpe puntdicht
des Heeren van Zuijlichem:
Aen een onbedacht Jongman.
Soo jong en soo veel praets , dat niemand zich derf roeren?
Ey neemt den spiegel eens en soekt daerin , arm kind !
Of ghy dien mallen muyl genoeg bewassen vindt,
'Om onder oude liên dat hooge woord te voeren.