Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
Birek brengt dry regelen in éénen dagh te weegh ;
Jan! neemt de moeyte niet van met die moeyt' te spotten!
Hls dicht, in sweet gekneedt; gelooft, dat sulcken deegh
Dry eeuwen uyt sal staen , en schimmelen noch rotten !
Jonge lieden mogen deze oud-hollandsche dichtregels wel eens
lezen en herlezen!
§ 153.
Wij hebben de tweede eigenschap van goede zinnen ge-
spierdheid genoemd. Men verstaat hierdoor den meest moge-
lijken nadruk, welken met de gedachten, in een' zin vervat,
door woorden uitgebeeld worden. — In eeu' gespierden stijl
b.v. zingt HUYGENS:
Die wellust meent met wellust te versussen ,
Meent vlammend vier met swavel uyt te blussen.
De gespierdheid der zinnen lijdt vooral door een overtollig
€n nutteloos gebruik van woorden, of, gelijk men het pleegt
te noemen, door tautologie en pleonasmus. De geest des stijls'
vervliegt dan, of wordt verzwolgen in den vloed van uit-
drukkingen, op welke de gedachte, nauwelijks meer zicht-
baar, ronddobbert. Met andere woorden: de stgl wordt
waterig. Voor het overige dient men er zich voor te wachten,
■om niet soms, terwijl men uitvoerigheid en langwpigheid
van stijl vermijden wil, te vervallen in het tegenoverstaande
gebrek, in dat (namelijk) van eene te groote kortheid en
beknoptheid.
Het is toch niet genoeg, dat een ligchaam uit sterke been-
deren en spieren besta: het moet ook gevuld, vleezig en
met eene fijne huid overtogen zijn. Men herinnere zich de
hierboven aangehaalde dichtregelen van huygens :
In één woord: al ons werck moet sterck gebeente zijn ,
En senuwen; maer 'tvel daerover klaer en fijn.