Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
moord, door de Spanjaarden te Naarden geploegd. Na ons,
namelijk, verhaald te hebben, hoe men al de burgers in de
U-asthuiskerk had weten te lokken, om ze daar gezamenlijk
door het spaansche krijgsvolk te doen vermoorden, zegt hij:
Mm rukt de groote poort open. leydt eenpyaarlyk aan, en
schiet af plomp verlooren in 't hondert, met een gillen en
schreeuwen, dat yder 't hart deed sluyten en de hairen te
herghe staen. Dat wordt by die van binnen schichtig beant-
woordt met een kryten en kermen, zuchten en janken, om
steen en staal te vermurwen enz. enz.
Dat men voor het overige in een' boertigen stijl zeer wel
een plat volkswoord gebruiken mag, of de woorden naar de
uitspraak van het volk wijzigen, gevoelt een ieder. Ook heb-
ben eenige onzer dichters zich van deze vergunning met veel
geest weten te bedienen. Huygens laat b. v. in een zijner
sneldichten een' boer aardig zeggen:
Voer Jan sprack : thien geboden ?
Gemanne, 'tis wat grof!
Daer wasser ien eboden,
En 't lieper slordig of.
Gedenckjc niet van Adam,
En hoe hy an sen scha quam?
lly wist gien raed om ien;
Hoe klare wy 't met thien?
§ 133.
Men wil ook, dat men zich in den prozastyl van to dichter-
lijke woorden onthoude. Dat hier echter alles van de plaats
afhangt, waar zulk een woord gebezigd wordt, valt licht in het
oog. Eigenlek gezegde poëtische woorden toch, dat is, de zoo-
danige, welker gebruik, bij uitsluiting en alleen, den dichteren
vergund zonde zijn, ken ik in onze taal niet. Ook zal men,
het eerste het beste gedicht in handen nemende, ten duide-
lijkste zien, dat alle daarin voorkomende woorden ook op
liun' tyd voor het ondicht zoiiden kunnen dienen. Of is er