Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
54

Welj wel, 7 is wat te zeggen : Klaas !
IJnsklaps van arme wevershaas
IJn, die veul in de melk kan hrokken f
Hail! wel H fertuun zoo an gait fokken.
Hij is hevried op H aardsche dal.
Bat geldpien hom de kop maakt mal.
Nou, wens dij veul gelok, mien jonge l
Hou dikker, dat stijds wordt dien ponge.
Hou lijver mij het wezen zal,
En God bewaar dij veur verval l
Zoo is het een geldersche hoQXQ-provincialismus te zeggen r
smijt u dale voor gaat zitten, in welken zin deze uitdrukking
bij onzen geestigen staring voorkomt in zijne, hierboven
reeds aangehaalde, Tuchtiging der Algerijnen :
Smiit oe dale:
Vertel mei mat van oeë daden, miin jonge! Ik male
Op niks anders! 'et zit er nog in, dat ik mee,
An den hak, scheepskost heb 'egetten, en jaar of tivee.
Aldus zegt men ook, ten platten lande, in de bekoorlijke
omstreken van Zutphen en Arnhem, blekken voor blaffen^
welk woord door staring gebezigd wordt, als hij zijnen boer
Enghert van de Algergnen doet zeggen :
Ze gavven om geen dink,
En onzen keunink dorsten ze ook an te blekken t
Den was dat, kèüi denken, in den krop bliven stekken !
En wat dergelijke woorden in de bovengezegde oorden en el-
ders meer zijn. Voor het overige gevoelt men, dat onze regel
in de toepassing aan moeijelijkheden onderhevig kan zyn, en
dat het soms stof tot geschil kan opleveren, of men dit of
dat woord al dan niet voor een' provincialismus hebbe aan
te zien. Ook kan men het schrijveren van naam niet euvel
duiden, dat zij uit hunne geboorte- of woonstreken, deze en
gene passende uitdrukking, bij gelegenheid, in hunnen styl