Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Dat men hem in de rechten heeft sien doceren.
Dat hy yeleert is in alle const en clergye,
Soo en weet hy nochtans niet ten selven tye.
Ten sy, dat hy weet te doen de wille van Godt ;
Die buyten Gods woort wilt wijs zijn, is sot.
Voor deze uitersten wachte men zich derhalve; maar wat een
enkel bastaardwooi-d, in een' eenvoudigen stijl gebezigd, aan-
gaat: hierover behoeven kunstrechters zich juist niet zoo ge-
weldig te ergeren, en vooral dan niet, als (gelijk zulks b. v.
bij de behandeling van wetenschappelijke onderwerpen het
geval is) de duidelijkheid er door bevorderd wordt. Men
moet immers ook wel in honderd andere dingen bij den
vreemdeling baat zoeken, daar toch geen land ter wereld
alles, wat het noodig heeft, op eigen grond en bodem telen
kan. Welnu, waarom zouden wij zulks dan ook niet in de
taal mogen doen ?
§ 131.
Zoogenaamde provincialismen en soloecismen ontsieren ook
een' zuiveren stijl, en moeten, vooral als deze zeer deftig
en statig is, met vlijt vermeden worden. Men noemt provin-
cialismen zoodanige woorden, spreekwijzen, of woordvoegin-
gen, welke niet door het algemeen nederlandsche taal- en
schrgfgebruik, maar slechts door dat van een enkel land-
schap of stad, gewettigd zijn. Dus zgn b. v. de volgende
verzen, niet voordacht, vol van provincialismen, en wel van
groningsche, gelijk zij ook geheel in het groningsche dialect
geschreven zijn:
Jong' ! dartien kuijen in de waide,
Vijr peerden, braaf land, en op de heide
Vetd iemekörven nou, ik speur,
Dou bist ijn rieke brommer, heurl
Legt jou een henne golden aijer.
Dan raakje mooi op riekdoms kaijer.