Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
Drinking staat hier voor drinken, evenals de Engelschen dus
hun bedrijvend deelwoord of/Jarhcipium ac^iuwm, dat bij hen
op ing uitgaat, dikwerf in de plaats van den infinitivus, of
de onbepaalde wyxe, en voorts als substantief gebruiken.
Men zoude derhalve in het Engelsch den eersten versregel
van huygens misschien zoo wat vertalen kunnen: ï asked\
Bow Dorick did lose his life. Did it he hy drinking, or by
sinking 9
S 127.
In een' zuiveren stijl moet men zich ook in acht nemen
voor het gebruik van verouderde woorden. Niet alleen toch
zijn zij der duidelijkheid nadeelig, daar zij van velen niet ver-
staan worden, en in dat opzicht naar afgeschafte munten ge-
leken; maar tevens ligt op hen een zeker roest van oud-
heid, die ze onbevallig maakt, en daardoor het sierlgke en
nette van den stijl bezoedelt. Te recht zingt pope :
Some hy old words to fame have made pretence.
Ancients itt phrase, mere moderns in their sense;
Such laboured nothings, in so strange a style.
Amaze th' unlearned, and make the learned smile.-
Men kan bij onze vroegere schry vers een aantal woorden vin-
den, die aldus van lieverlede in onbruik geraakt zgn, b. v,
ellewaard voor elders, ervoelenis voor gevoeligheid^ heerschheid
voor heerschappij enz. Huygens zingt van het dansen:
Springht op sijn Duiisch of op sijn Frans,
lek sie geen misdaed aen den dans;
My dunckt, hel spynngen en het singen
7Ajn aengeboren sl'STERLINGen ;
'k Geloof, het hert springht, als men singht,
En 't hert is H, dat de voeten dwinght;
Soo raken sy gelijck aan H roeren ;
Dat beurt den adel en de boeren,