Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
-17) Allard hulshoff schept veel behagen in woordenschikkingen,
als de volgende: Duizenden van gekorvene Diertjes worden geboren,
Wien de uitbottende bladeren tot voedsel moeten dienen, gedurende
hun kortstondig en gedaantewis&elend leveyi, — En weêr elders: Na
de Dondervlaag ziet de ondergaande Zon minzaam neder, door de
gebrokene lucht, op de rookende velden en beemden eener verkwikte
Wereld, vertoonende zich als een hof des Heeren. En op eene andere
plaats; Heldere dagen zijn er, om afscheid te nemen, en worden
dikwijls gevolgd door huilende Stormwinden. Wat valt er omtrent
soortgelijke woordenschikkingon op te merken ?
18) Vondel zingt van het hoofd van oldenbarneveld :
Dat hoofd, dat Spanjen, eer het sloot zyn gouden mont,
Op goiide bergen stont.
Hoe zoude men in proza liever de woorden van dien zin rang-
schikken ?
19) Waartoe kunnen woordenplaatsingen, als de volgende, aanlei-
ding geven: Beroofd van eerambten en waardigheden, aan verachting
en ellende ter prooije gegeven, van al zijne vrienden verlaten, zag de
vrouw van Menzikof haren echtgenoot weder.
20) Moet men zeggen: ik weet niet, waar gij van spreekt, of
waarvan gij spreekt. Waar dient zxdks toe, of waartoe dient
zulks9 Daar is hij ongelukkig door, of daardoor is hij ongelukkig 9
Zijn beide deze soorten van woordenschikkingen goed, of alleen (op
zijn HoogduilBch) de laatste?
Wat geldt van woordenschikkingen als de volgende: N. N,
wordt verzocht met zijne tegenwoordigheid te willen vereeren het bed
dat morgen plaats zal hebben. Ik héb gezien den reus, die op de
kermis is enz. enz. ?