Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scanScanned page
UITGAVEN
VAN
A. IKKERIN&A te Amsterdam.
_ Wereldkaart voor Schoolgebruik, in 8 bid. los, in 4 kleu-
ren gedrukt................/" 9.—
Handleiding bij idem..............» O 40
—^----» afzond'erlijk.........» U.75
Kaart van Europa in losse bladen, in 5 kleuren gedrukt » 9.—
Handleiding bij idem.............» 0.40
----------» afzonderiyk.........» 0.75
Taco H. de Beer, Musterlese aus der Poët. Lit. der Deut-
schen. (2e druk ter perse)...........» 3.25
Collier's History of English Literature, 3e druk, bewerkt
door C. van Tiel..............»2.25
0. van Tiel, First Lessons in reading and translation . . » 0.90
A. Selection of English Synonyms, with practical exercices,
2e druk.................» O.CO
P. G. Jeanneret, Abrégé de I'histoire de la littérature f^'anQaise » 2.—
De vraagstukken, voorkomende in het vervolg op het eer-
ste stukje van de beginselen der Meetkunst, door J. B. J.
de Kempees, opgelost.............»1 .—
Wetten, regelende het lager, middelbaar en Ijooger onder-
wijs, in geheel linnen.............»0.70
T. van Lingen, ItaliaanscliB Leerwijze met volledige Spraak-
kunst, naar de nieuwste bronnen bewerkt......» 1.95
Meesterstukken, uit V^ondels werken, 2e druk, door Dr. W.
Doornbos..................» 2.95
---Idem Idem gebonden........» 3.45
Wiskundige vraagstukken opgegeven, bij het Admissie-
Examen aan de Kon. Milit. Akadei^ie in 1878,'79,'80,'81,
'82, en '83. 2e druk.............» 0.60
B. L. van Albada, Het maatschappelijk leven, leesboek voor
de volksschool...............» 0.30
Th. Fockens, Leesoefeningen. Ie stukje.......»0.10
» » 2e ».......» 0.12^'
» » 3e ».......»0.15
A. G. J. Tempelmans Plat, Klassikale Teekenmethode (22
wandplaten)..........•.....» 8.80
----Vorm en kleur (handboekje bij de Methode) . . . » 1.45
---Teeken-Cahier.............» 0.175 :
---Leiplaatjes, No. 1—3...........»0.10^
L. van Ankum, Keur van rekenkundige vraagstukken uit de
opgaven der jongste examens en vergelijkende examens . » 0.50
---Oplossingen van de voorstellen uit de eerste afdee-
ling mijner keur van rekenkundige vraagstukken . . . » 0.50 'i
r ■