Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
is zeker niet stroef in de volgende geestig uitgedrukte les,
welke hij aan dichters over het zorgvuldig nazien en be-
schaven hunner stukken geeft, en die ons het horatiaansche
nonum prematur in annum herinnert:
Haest worden^ haest vergaen syn twee verwante saken^
Bie d' eene d' andere soo volgen dat sy raken.
Denckt, dichters! die u haest, ivelck h^M in't duren houdt,
Dat langhsaem wast, als eyck^ of ras, als vurenhout!
Ook het volgende lezenswaardige en afwisselingshalve hier
ingevlochten puntdicht deszelfden voortreffelijken mans gaat
aan dat euvel niet mank.
Geleerde predikers! ik bid u, leert hezeffen^
Wat tael uw ambacht voeght; geen ander, dat ick weet,
Als die daer best gelyckt uw dagelycksche kleed,
Dat statigh, zedigh is, en ongeciert en effen.
Immers, zelfs in den prozastijl zoude eene dergelijke woor-
denschikking niets stootends hebben. Onaangenaam en stroef
integendeel klinkt veel in den volgenden zin, en zulks door
de wyze, waarop de woorden daarin geplaatst zijn: Be de
ongélukkigen steeds met diep medelijden aanziende jongeling
was dadelijk gereed zijne beurs, die steeds rijkelijk gevuld
was, voor die menschen te openen, en zond hen vergenoegd en
met een opgeruimd hart naar hunne, in plaats van met jam-
merklachten, thans met gejuich en vreugdekreten vervuld wor-
dende woningen terug.
§ 107.
Vooral namelijk wachte men zich er voor, een ongepast
en onmatig gebruik van de meerdere vrijheid te maken, welke
wy ons boven sommige andere natiën in onze woordenschik-
king veroorloven mogen, en men breide de ons eigene wgze,
om nauw samenhangende woorden vaneen te scheiden, niet