Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
191
De leste Konstaniijn geeft midden in dien drang.
En onbekend den geest. — Het woeden gaat zijn^ gctng.
Konstantinopel schijnt een treurtoneel van plagen. —
A'a een beleegeringhe en storm van vijftigh dagen
Wordt ze overweldight, juist op 't hooge pinxterfeest,
Dat leert verlochenen, hoe Godt, de heiVge Geest,
Al teffens voortstraelt uit den Vader en den Zoone, —
Nu legt de keizer met zijn purperstaf en kroone
Gewentelt in het hloet, getrapt in hloedigh stof. —
Men ziet geen kerken aen, noch kloosters, koor noch hof,
Gewijl noch ongewijt. •— Dat schenden, dat schofféren,
Ontvonkt de wanhoop, die zich ijdél wil verweeren.
De Bosforus verheft zijn kil en bruist in zee,
En rookt van schuimend hloet. — Zoo huilt van hartewee
Een vrouw in barensnoot, als deze stadt in rouwe.
Zij roept: y>dat niemand trots H geluk te veel betrouwe!"
Een stadt, die duizent jaer met hondert en noch meer,
Na haren oorsprong stont^ en Bome tartte in eer,
Gelyck een grenspylaer van Asie en Kurope,
Valt nu de wraek ten buit en jammert sonder hoope.
Men steekt het keizerhoofd op eene speer ten spot —
Ook Hkruisbeelt, hij 'tgeschrey: i>dit is des Christens Godt!"
De keizerin wort met den zoone en dochter f zaemen
Btj haer in H hofbanket gesleept, en zonder schaemen,
Geschonden in 't gezicht van hloethont Mahomet,
Daarna gesahelt op H gejuich van H moorthanket.
Men voert het overschot der stede in slavernije. —
Aldus verzonk in hloet dees grijze heerschappije;
Daar de oude wijsheit van de Grieken schipbreuk lydt. —
Het is vergeefs gestrecn, als Godt u tegenstrydt!
Hoe veelvuldig en afwisselend is hier de caesuur (drie
snijdingen b.v. in den derden regel, cn onder die drie twee
in één woord)! Hoe fraai loopen de perioden door de vers-
regels heen!