Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
186
Die aen een enkel stroo
Sich plag te laten binden, Enz.
hebben het eentonige, dat door de rust veroorzaakt wordt,
en dit drievoetachtige oneindig meer, dan b.v. de volgende
van den hoogleeraar kikker : ^
Aan H westereinde van \\ den eeuwig duistren kerker
Vertoont zich de onbestijg\\ hre, afhaaknende oordheperke^"
Van H moordhol, eindloos hoog || en breed, van rondom- steil;
De top der rots ontsnapt \\'t verst turend oogenpeil.
Daar stroomt de Nuschach, die, || opspuitend voortgedreven,
Zijn taai veerkrachtig vocht \\ in 'tborlen vast doel kleven
Aan 't goudmijnkoest ren de en \\ breedruggige gebergt\
Dat, in den afgrond diep\\ verholen, 't voetstuk tergt,
Waarop het schuddend rust,\\maar zonder neer te ploffen.
Bezwangerd met de keur \\der fijnste en zwaarste stoffen,
Strekt het ter schutsweer van \\het bloeijend avondrijk. Enz.
Maar ook zelfs in deze laatste metrisch en rhythmisch
schoone, ja meesterlijke verzen klinkt ons het eentonige der
alexaudrijnsche versmaat altijd toch nog min of meer in de
ooren. De vatbaarheid van het hexametrische of zesvoetige
dier maat, om in het tuttik, tuttik, tuttak van het trimetri-
sche te kunnen versmelten, is by de scansie nog eenigszins
te bespeuren. B.v. :
Aan H westereinde van
Den eeuwig duistren kerker.
Vertoont zich de onbestijgbr
Afbaaknende oordbeperker
Van H moordhol, eindloos hoog
En breed, van rondom steil;
De top der rots ontsnapt
't Verst turend oogenpeil. Enz.
Onderwijl beter en kunstmatiger Alexandrijnen, dan do hier
aangehaalde van kinker, dien meester in de kunst, zijn er
wel met geene mogelijkheid te maken.