Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
Geen quael en kan ons oueffcoMEN,
Als dat voor quaet werdt opgenoyiEti ;
Gy, duydt dan alle dingh ten 6esten,
Soo kan geen onrust in u vestèn !
lek heb niet beters oyt ^eteSEN,
Als wel te doen en vrolyek wesen.
Veeltijds treft men in onze rijmende versmaten afwisseling
van mannelijke en vrouwelijke rijmen aan.
§ 209.
Al deze versmaten, in hare onderscheidene wijze van rij-
men, te gader met haar onderscheiden getal van voeten be-
schouwd, op te noemen ware onmogelijk, te meer, daar zij
ieder dag vermeerderd kunnen worden, en elke vreemde taal
ons voorbeelden van nieuwe kan opleveren. Een enkel woord
hier slechts over de zoogenaamde alexandrijnsche verzen, die
in alle gedichten van een' langen adem en welke tot de be-
schrijvende, de leer- en heldenpoëzie, alsmede tot het treur-
spel behooren, bij ons de hoofdrol spelen.
Zij zijn zesvoetig, ieder voet uit twee lettergrepen bestaan-
de, met ééne overblijvende lettergreep echter na den zesden
voet der sleepende of vrouwelijke rijmen, in welk laatste ge-
val zij dus dertienlettergrepig zijn. Men kan zulks zien in
een aantal verzen, die in dit handboek door ons aangehaald
zgn geworden. Zoo ook in de volgende van loots, met wier
inlassehing het ons al wederom vergund zij, dit ons geschrift
te versieren. De Dichter schildert neptunus of den God der
zee, in eene zeer fraaije vergelijking, aldus af:
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 H 12 13
Zoo ment | de God i der zee | d' azu | ren schel | penwa | gen
En ^t snuivende gespan, op 't woelend vocht gedragen;
1 2 3 4 5 ü 7 8 9 10 11 12
De ba f ren zwel | len op, | en door | den storm \ bestookt,
Is 't eensslags, of de zee van hitte schuimt en kookt;