Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
wij Hollanders kunnen thans niet meer zulke rijmen bezigen,
en het puntdichtje van huygens, luidende :
Jan wenscht sijn wij f in H graf; wenscht hem onder d' aerd ;
Mon Fils, den erfgenaem, die, naer der liefden aerd,
Sijn goeder ouderen devotie niet wil stooren,
Bidt, dat de hemel haer te samen wilV verhooren.
is, naar onze tegenwoordige begrippen hierover, wat het rijm
betreft, in de twee eerste regels gebrekkig. Evenmin rymt
allerh'Ei bij ons op velerh^i, verHOORD op (/enooRD, dwingehk^-'
DEN op AerferLANDEN, ^CSCHIJNEN Op feJ'SCHLTNEN, verBODEN Op
f/eBoDEN enz. De klankgelijkheid is hier al te groot. Kort-
om, overal moeten de beginletters der op elkander rijmende
lettergrepen van elkaar verschillen. Hiervan zingt pels :
Want alhoewel het rijm in *t Nederduitsch niet sluit.
Ten zij de deelen slaan op een gelijk geluid
In 7 eind^ moet toch Y hegin der letteren verschelen,
Of anders is 'tgeen rijm, maar H zelfde in alle deelen,
§ 208.
Eenige verdere voorschriften, regels en aanmerkingen over
ons rijm zijn :
1) Dat ei en ij nimmer op elkander rijmen mogen, hij b.v.
niet op mei, weiden niet op lijden. Zie § 9.
2) Dat echter, volgens het gebruik en de oude uitspraak,
des nood, wel hart op werd, ontfermen op erbarmen,
sehermen op armen enz. mag rijmen.
3) Ook bosch op ros, hooren op gloren, koopen op hopen,
op op top, ruischen op suizen^ trots o^ Gods, leeren o^ weren,
gelijk in het algemeen alle zachtlange e's en o's op de scherp-
lange. Hoe zuiverder echter en gelykvormiger de rijmklanken
zyn, die wezenlijk rijmklanken zijn mogen, hoe bster.