Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
179
er tusschen een gedeelte der laatste, of der twee laatste let-
tergrepen van een' versregel, en dezelfde syllaben van één'
of meer andere daarop volgende versregels plaats heeft. Men
neme b.v. de verzen van feith :
Zoo komt de dagvorstin uit de Oosterpoorte trEÈK ;
Het donk're heir des nachts vlucht voor haar' luister /^eén.
Hier, rooken in haar' glans de hooge hemeltov^K^,
Daar, tintelt ze in een' zee van glinsterende dropPEN. —
Nog zweeft een enk'le stip van d' afgeweken macht
In 'tlage Westen, daar ook 't morgenrood reeds IkCin.
Maar zij, zij rijst gestaag, — Reeds weiden hare sirALEN
Den steilen bergrug af, naar de omgelegen dALEN.
xYu heerscht zij onbepaald aan d'effen hemeltrk^is,
De tronen van den nacht zijn spiegels van haar' ^^ans.
Zij dreef zijn wolken, als een nevel, voor zich Aenen' —
Hij gaf haar luister, zag haar zege, en is verdwE^ES.
Enkele voorbeelden heeft men bij onze dichters, dat indier-
voege de drie laatste lettergrepen van eeu' versregel op de
drie laatste vau een' volgenden rijmen. B.v. in den .«4?/ra/iom
vau hoogvliet :
De rijkstroon van den vorst en vader aller A-oningen,
Gesticht in 's vaders huis vol heerelyke it'oningen.
§ 207.
Wy spraken van een gedeelte der laatste lettergrepen. Im-
mers in het rijm moet de klankgelijkheid niet volkomen zijn,
dat wil zeggen: onze tegenwoordige poè'zie kent geene zooge-
naamde rijke rijmen {rimes riches), aan welke men in het
Fransch zelfs boven andere de voorkeur geelt. Racine moge
dus naar de regelen der fransche versbouwkunst volmaakt
onberispelijk van een verschrikkelijk zeegedrocht zingen :
Indomptable taureau, dragon üw^^^tueux,
Sa croupe se recourbe en replis /oïtueux.