Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
177
beginvocaal van een volgend woord samenvloeien. Evenmin
andere vocalen.
De synaloepha's bevorderen bij ons zeer de welluidendheid
der verzen. — Hetgeen de Latijnen ecthlipsis, dat is uitstoo-
tiny, of duidelijker, m-versmelting, dat is; versmelting der
letter m, noemen, en hetwelk eene bijzondere soort van sj/-
naloepha is, kennen wij ni^^et.
■ De diaeresis of spalkiny, en de synecphonesis of synizezis,
dat is: ineen trekking, zijn niet anders, dan de metaplasmen,
welke wij hierboven onder de namen van diaeresis, syncope
en crasis, in § 120, 121 en 122 beschouwd hebben.
De systole of lettergreep-verkorting zoude bij ons plaats
hebben, als onze dichters eene lettergreep, die lang was,
kort maakten, gelijk men, omgekeerd, van diastole of letter-
greep-verlenging zoude moeten spreken, als eene korte letter-
greep verlengd werd. Het eene en andere echter is in onze
gebruikelijke versmaten van weinig toepassing.
§ 205.
De gezegde versmaten zijn bij ons veelvuldig in aantal en
verscheidenheid. Sommige zijn hemipodisch of halfvoetig,
dat is versregels hebbende, uit slechts ééne lettergreep be-
staande. Deze wisselen met monopodische of éénvoetige af
bij den heer van Zuylichem, als hij zingt :
't Zijn
Mijn
Snicken,
lek en
Kan
Van
't Quade
Na de enz.
Eene derde soort is tweevoetig of dipodisch. Huygens zingt
tot de schoone tesselschade visscher :
n. 12