Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
schikking: heel wel hen ik verzadigd. Evenzoo zoude zy meer
kunstig zijn, als men in het volgende paar regels, gemaakt
op iemand, die niet veel te vertrouwen was :
Dirk is goed rond, goed zeeuwsch ; dat moet men zoo verstaan :
Hij is rond, als een hal, men kan er niet op staan.
als men, herhaal ik, las:
Goed rond, goed zeeuwsch is Dirk. Zóó moet men dit verstaan:
Rond is hij, als een hal, enz.
Hetzelfde onderscheid ziet men tusschen: ik haat hem, dien
verrader zijns vaderlands, doodelijk, en: hem, dien verrader
zijns vaderlands, haat ik doodelijk. Het eene is op zijn* tyd
even gepast, als het andere (*). Slechts woordenschikkingen,
naar den aard van vreemde talen geheel verwrongen, stuiten
ons; b.v. wanneer wij, op der Engelschen wyze in hun i/zave
secn him, ook zeggen wilden ik heh gezien hem, in plaats van
ik heh hem gezien, — Zoo is het ook gelegen met het plaatsen
van het adjectief achter het substantiefin conjunctieve stellin-
gen, wat men, in navolging des latijnschen styls, vóór een
paar eeuwen nog wel eens deed. Hooft b. v. zingt:
Een appel, die met gonste groot
Uw hoeltje vjerrept in uw schoot,
Daerom soudt ghy versmaden
's Hofs tafel-overdaden.
(*) Ik kan niet zeggen, dat ik die benamingen van natuurlijk
en kuhstig zeer eigenaardig vinde, om het onderscheid, tot welks
aanduiding zij dienen moeten, uit te drukken. De zoogenaamde
kunstige orde kan toch op haar* tijd even natuurlijk, ja natuur-
lijker zijn, dan de natuurlijke. Liever zou ik de laatste de be-
daarde, kalme, logische, de andere de levendiger en hartstochtelijker
heeten.