Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
173
De hoofsche konst is, noyt den prins te wederspreken,
yoyt in een logentjen of twee te laten steken:
Seght hy, het water gaet den hergh op even snell.
Als 'tvan den hergh af plaght te komen; 'tis heel wel!
Wilt ghy gewisse gunst voor wind van woorden koopen?
Seght: ja, het is er op! ick heb 'ter op sien loopen!
§ 201.
Door de caesuur of snijding in de vei'zeu verstaat men een
xoodanig ingrijpen van een' versvoet midden in een woord,,
dat dit woord, als het ware, iu twee deelen gesneden wordt,
en het laatste gedeelte weer het begin vau den volgenden
versvoet uitmaakt. Dus heeft men b.v. in de volgende schoone
dichtregelen uit tollens, waarin het aankruijen van een' ver-
vaarlijken ijsklomp bij de Noordpool beschreven wordt, eu
die luiden:
1 -1
Alleen een zwa | re klomp, die op de seher \ ven kruit,
Geeft in dit zwij | gend graf een don \ derdoj geluid.
Verschrik \ lijk dreunt die toon het sid \ drend volk in de oo ] ren^
't Gevreesd gevaar | te naakt, dat ze in de ver \ te hoo \ ren.
Het naakt; — verdel j gend en verbree j deyid giert het aan,
En spat de brok \ ken weg, die 'tin zijn' loop weerstaan;
Ontzet I tend is zijn kracht, zijn razen en zijn rol \ len,
'/ Sleept schuim en gol | ven meè, die om zijn kor | sten stol \ len ;
Hij stuift den ruk | wind voor, die '/ na | jaagt, wat hij kan.
En alles bonst, en dreunt, en klotst, en scheurt er van.
in den eersten regel twee caesuren, (door de cijfers één en
twee aangeduid) en zoo vervolgens meer andere in de overige
regeh. In de latijnsche prosodie spreekt men dan van cae-
suur, als er bepaaldelijk slechts ééne lettergreep van het
woord overblijft, met welke syllabe dan de volgende versvoet
begint. Wy kunnen echter het woord wat ruimer nemen.