Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
ccbtei' hier van deze berekeningen, waarmede wy in onze
rijmende verzen weinig te doen hebben. In het volgende,
hier jokshalve aangehaalde, puntdicht van huygens b.v. ze-
ker niet:
Birck is een suynigh man; men spreekt het hem tot eeren;
Hy spaert goed, hy spaert bloed, hy spaert brood, hy spaert kleeren,
Maer dit 'svan allen H minst; — die averechtsche geest!
Het kosteiickst van al, de waerheit spaert hy meest.
§ 200.
Door een vers verstaan wij de kunstmatige, op eene meer
of min gelijke leest geschoeide, en naar meer of minder
vaste regels telkens terugkeerende, verbinding van hetgene
wij voeten genoemd hebben- Wij zien dus zulk eene kunst-
matige, tweemalen herhaalde verbinding van zes voeten, als
huygens van den ouderdom raadselachtig, maar geestig, zingt :
Zeg, hebt \ ghy wel | geleert \ in Duytsch i of in | Latijn, |
Wat elck | een we^^ I den wil ( en nie t mand en \ vnl zijn? |
Een gedicht (in een' werktuigelijken zin genomen) is eene
samenvoeging van soortgelijke verzen tot een aaneenge-
schakeld geheel, om het even nu, of dit geheel van kleinen
of van grooten omvang zij. De Hollandsche ISatie is dus iu
een* zekeren zin niet meer een gedicht, dan het volgende
aardige puntdicht des heeren van Zuylichem, waarin deze
brave staatsman met hoofsche vleijers en jabroêrs zeer gees-
tig den draak steekt:
maakt zuivere jamben zijn, als gehoor, vermaak eni.) zelfs in
composita, trekt de eerste syllabe het accent altijd iets (ik zeg iets),
naar zich, waardoor zij niet minder naar trochaeën , dan naar spon-
déën zweemen. Neem zelfs daadzaak, fraaijaard, koortstoorts
soortgelijke, waarmede men daarom slecht een' alexandrijnschen
versregel beginnen kan.