Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
170
§ 197.
Door een' voet verstaat men de kunstmatige vereeniging
van twee of drie lettergrepen; (om er namelijk hetgene wij
een vers, of liever het metrum van een vers, noemen door
te helpen vormen). D3 volgende eenvoudig-liefelijke verzen
van den heer spanuaw hebben b.v. in ieder regel vier en
een' half, of wel vier tweelettergrepige voeten, dat is, zoo-
vele vereenigingen van twee lettergrepen:
12 3 4 41/2
Maar toen \ de dood. zoo on ] ineêdoo gend^
12 3 4
Zoo on \ beweeg 1 baar voor | mijn klagt.
De beste moeder mij ontrukte.
En in den hemel overbragt.
Toen moest ik, ach, zoo bitter schreijen;
Ik had geen' lust, geen leven meer,
En nog.....wanneer ik hieraan denke,
Zink ik in sombre mijmving neer.
Somtijds kan een voet uit eene enkele syllabe bestaan.
§ 198.
Deze voeten of kunstmatige vereenigingen van lettergrepen
waren bij de Ouden van velerlei aard. Men had namelyk
pyrrichische voeten, bestaande uit twee korte (^^w) lettergre-
pen; spondexsche, bestaande uit twee lange (—); jambische^
bestaande uit ééne korte en ééne lange (--); choreische of
trochaeïschej bestaande uit ééne lange en ééne korte letter-
greep — Verder had men tribrachysche voeten, samen-
gesteld uit drie korte molossische, uit drie lange syl-
laben (---); anapaestische, bevattende twee korte en ééne
lange (w ^ -); dactylische, hebbende ééne lange en twee korte
lettergrepen (— ^ x^); voorts bacchische, van ééne korte en twee
lange —); antibacchische, van twee lange en ééne korte