Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
Siel ghy niet, konstenaer, dat u de konst begeeft?
Wat moogt gh' uw verw verstrijeken ;
Meent ghy te doen gelijcken,
Dat geen gelijck en heeft?
zoo valt b.v. het woordaccent, in de woorden konstenaar en
itegeeft, op de lettergrepen konst en geeft, en zou ook nooit
anders kunnen vallen. Het redeaccent integendeel zal de
woorden ziet, begeeft, verw, gelijken en andere slechts treffen,
voor zoover de aandacht des voorlezers bijzonder daarbij
bepaald wordt. Om kort te gaan, het woordaccent heeft
betrekking alleen tot syllaben, en is onveranderlijk in ieder
woord door den aard der taal vastgezet; het redeaccent tot
geheele woorden, verandert ieder oogenblik, en hangt niet
van het mechanismus der taal, maar van het gevoel des
sprekers af. Met het laatste heeft men in de prosodie weinig
of niets te maken.
§ 192.
Door quantiteit of lettergreepmaat verstaat men den graad
'der naar vaste regels aangenomene lengte of kortheid, welke,
in versmaten, niet alleen eene enkele lettergreep in ieder
woord, maar elke lettergreep er van bezit, en waarnaar zij
of lang, of kort, ot tweeslachtig is. Eene zoodanige quanti-
teit treft men in de versmaten der oude talen (het Grieksch
eu Latijn) aan. Alle lettergrepen, dio het eene of andere
woord in die versmaten heeft, behooren, van de eerste tot de
laatste, volgens vaste regels, bepaaldelijk tot ééne der drie
gemelde klassen. Als virgilius b.v. zingt:
Arma virumque catio, Trojae qui primus ah oris, etc.
is de eerste lettergreep lang, de tweede kort, de derde kort,
de vierde lang, de vijfde kort, de zesde kort, de zevende
lang, de achtste lang, de negende lang, de tiende lang, de
«Ifde lang, de twaalfde kort, de dertiende kort, de veertiende