Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
dat kracht en forschheid van woordklanken aan het Neder-
landsch uit zijnen aard minder, dan aan andere spraken,
vreemd zijn moeten, en dat, zoo de Italianen op hnn:
Chiama gli abitalor' deW ombre eterne. Etc.
de Franschen op hun:
.4 peine nous sortions des porles de Trézène, Etc.
de Latijnen op hun:
........ Namque morantes
Martius ille aeris rauci canor increpat, et vox
Auditur, fraetos sonilus imitata tubarum.
de Hoogduitschers op oneindig veel klankrijks uit voss^
GÖTHE, SCHILLER en anderen; de Engelschen op pope's rust-
ling, crackling, crashing thunder down, en andere natiën weêr
op andere soortgelijke verzen roemen mogen, wij uit vondel,
hooft, ANTONIDES, bilderdijk, kinker, helmers, STARING, LOOTS,.
tollens, van hall en een aantal andere dichters insgelijks
beschryvingen genoeg kunnen aanvoeren, die zoowel door
het klankrijke en krachtige der woorden zelve, beschouwd
in hun werktuigelijk samenstel, als door den nadruk en het
mannel^ke der door die woorden uitgedrukte gedachten uit-
munten. Het aanhalen echter van dergelijke plaatsen, zoo
uit de letterkunde van andere volkeren, als uit onze eigene,
wordt door ons wijdloopig in de voorlezingen over dit hand-
boek gedaan. Hier zij men met het vluchtig aangestipte over
het krachtige onzer taal tevreden, en verlustige zich afwis-
selingshalve nog in de volgende fraaije coupletten uit de
romance, Adolf en Emma getiteld, van mijnen geachten gel-
derschen landgenoot staring ; coupletten, vol toonkracht en
klanknabootsende kunst. Eidder Adolf snelt naar het kasteel
zijns vijands, om er zijne, hem ontroofde, bruid te zoeken..
Bij komt: