Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
147
éer, brand, bliksem, trommelen on trompetten, zal ook een
vreemdeling, die onze taal niet verstaat, meer den schorren,
rommelenden, dof en dompig voortrollendeu en voortratelen-
<len klank der oorlogsdonders, meer het luid schaterende ge-
schal der krijgsklaroenen, dan het suizen van het westenwindje,
on der beekjes liefelijk gemurmel hooren.
Hetzelfde geldt ten aanzien dor volgende regels van vondel
(door iiuydecopeu aangehaald):
Vernam een luit geschal van rommelend gedommel,
Kromhoren, koperklank, klaeroen en hom en trommel,
Bat hier in de ooren klonk.
gelijk mede, wat diegene betreft, welke onze doorkundige,
smaakvolle en beroemde landgenoot, nieronymus vak ai.phen,
en anderen vóór en na hem, uit antoxides aanvoeren:
— — — — Gelyk hy zomerdaegen
hen biezivarm op de heV wordt heen en weêr gedraegen,
En mort en dommelt met een mommelend gedruisch.
of uit f. de haes:
Men hoort gekraek, gedreun, als van een' groven donder.
Die brommend^ stommelend, en vreeslyk romm'lende onder •
Den grond, zoo ver het oor kan reiken, henen volt.
in welke laatste verzen mij echter de kunst wat al te veel
schijnt nagejaagd te zijn, en ook het woord eenigs-
zins plat in de ooren klinkt. Liever zoude ik lezen:
Die bonzend, brommend, en op 't vreeslijkst i'omin'lend onder
Den grond, enz.
Ter bevordering nu van dit krachtige en lorsche in het
samenstel van vele onzer w^oorden zijn onze veelvuldige con-
sonanten en keelklanken voorzeker soms even voordeelig,
als zij aan het zachte en zoetvloeyende onzer taal wel eens
nadeelig zyn. Ons stroef woord schor b.v. schildert, als het