Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
135
doorgaans nat, koud en nevelig luchtgestel, om in fijnheid
en zangerigheid met die der bewoners des lands te kunnen
wedyveren, waarin, gelijk de beroemde gothe zingt:
IVo die Citronen blühn,
lm dunkeln Laub die Gqld-Orangen glühn. Etc.
Verzen, zoo smeltend van klark, als b.v. de volgende van
tasso :
Ella dinanzi al petto ha il vel diviso ,
E il erin sparge ineomposto al vento estivo ;
Langue per vezzo; e'l suo infiammato viso
Fan biancheggiando i bei sudor piu vivo ;
Qual raggio in onda le scintilla un riso
Negli umidi occhi, tremulo e lascivo,
Sovra lui pende: ed ei nel grembo molle
Le posa il capn el volto al volto attolle.
E i famelici sguardi avidamente
In lei pascendo, or si C07isuma e strugge;
S'inchina, e i dolci baci ella sovente
Liba or dagli occhi e dalle labra, or sugge.
Ed in quél punto ei sospirar si sente
Profondo si, che pensi: or V alma fugge
E in lei trapassa peregrina, — Ascosi
Mirano i due guey^rier gli atti amorosi.
zal men in onze taal wel nimmer kunnen maken. Van den
anderen kant hebben wy echter, wat kracht aangaat, boven
het Italiaansch misschien voorrechten, die niet verwerpe-
lijk zijn. — Doch, om niet af te dwalen..... schoon wij dus,
wat zoetvloeijendheid betreft, geen' Italiaan den strijd-hand-
schoen voor de voeten zouden durven werpen, en ook zelfs
bij den Franschman, (over wiens neuzige uitspraak men
echter hierboven § 6 vergelgke), te dezen aanzien wat zedig
en niet al te fier moeten zijn , neemt zulks echter niet
weg, dat onze taal niet altijd op eene zekere mate, en