Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
Had sijn wacker oogh beslopen,
En hem Leeuw gemaeckt tot Schaep:
Beeërs en Malroosen riepen
y>Och, de groote schipper, och!
Wat sou Hschaen, of wy all sliepen,
Waeckte schipper Mouringh noch!"
y>Schipper Mouringh, maer je leghter,
Maer je leghter platt evelt.
Stout verweerer, trots bevechter
Bey te Zeewort en te veld.
Rijck, de takels en de touwen.
En de vlaggen en het schutt
Staen en pruylen in den rouw, en
Altemalen in den dutt."
■»Dutten?^' sprack moy Heintgje; »dutten?'^
Stille, Maets! een toontje min :
Dutten ? wacht, dat most ick schutten,
Bin ick angders, dien ick bin :
'k Hebb te langh om Noord en Zuyen
By den Baes te Boer estaen;
'k Hebb te veul gesnorr van buyen
Over dcuse muts sien gaen.
'/c Seit hun lichtelick soo klaeren.
Dat ick vlaggen, schutt en touw.
En de maets, die met me vaeren
Vryen seil van dutt en rouw.
Beeërs, {jouwerliefde mien ick,
Die van vers op H kusse vicht)
Wiljer an ? kedaer, you dien ick,
You allienigh, by dit licht!
Weeran, riepen de matroosen :
een man, oft Mouringh waer!'*
J