Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
avez voulu écrire, aujourd'hui reçu. — Het gevolg nu van dit
onderscheid tusschen de woordenschikking in onze en die in
de fransche taal, of in de met deze laatstgemelde meer of
min overeenkomende spraken, is dit, dat het samenstel der
zinnen en perioden bij de Franscheu soms al zoo duidelijk
en minder vermoeijend voor de aandacht des hoorders of
lezers is, dan wel bij ons ; maar dat het van den andereu
kant die aandacht niet zoo gespannen houdt, en geen zoo
fraai ineengeklonken geheel vormt, als men in onzen stijl
aantreft. Men kan de fransche woordenschikking mozaïek-
werk noemen, uit kleine, losse stukken samengesteld, en waarin
ieder stuk een op zichzelf staand deel uitmaakt; de onze
integendeel laat zich bij een weefsel vergelijken, welks dra-
den vau het begin tot het einde door elkander gevlochten
zijn, zoodat men dikwerf achteraan eerst den draad weder-
vindt, dien men vooraan reeds heeft aangetroffen.
§ 104.
Schoon er dus eene geheel andere woordenschikking bij
ons, dan bij de Franschen heerscht ; schoon b. v. de woorden
vrij wat anders geplaatst staan in de volgende bekende en
verhevene regels van racine :
Celui qui met un frein à la fureur des flots ,
Sait aussi des méchans arrêter les complots ;
Soumis avec respect à sa volonté sainte ,
Je crains Dieu, cher Abner! et n'ai point d'autre crainte.
dan b. v. in het sneldicht vau onzen treffelijken huygens :
De schatten , Adriaen , daer ghy u in verheugt ,
Hou ik u wel te goê, dat ghy soeckt op te leggen ;
Maeckt 't huis maer niet soo voll, dat wyse lieden seggen :
Daer is byna geen plaets gelaten voor de deughd.
Schoon al verder de duidelijkheid der fransche woordenschik-