Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
een prozaschrift, in een' wat pariodischen stijl, dat is, in een^
stijl met lange zinnen, opgesteld, zoo zal de waarheid van
het gezegde nog duidelgker worden. Wij lezen b. v. bij den
oud-hollandschen geschiedschrgver en dichter brandt, dat,
toen de amsterdamsche burgemeester cornelis pietersz. hooft
zijnen ambtgenooten de gematigdheid in geloofszaken inscherp-
te, hij onder anderen zeide: Wy souden, Myne Beeren^ ons voor-
dezen wel gelukkig hebben geacht, hadden wij H dus ver mo-
gen brengen ; — het ougmerk van 't aennemen der wapenen
nieï verder strekkende, dan om geweld en tiranny af te weren,
niet om over H gemoed van anderen in geloofszaken te heer-
schen. En wat verder : Ook hadden wy of Prins Willem van
hoogloffelijke gedachtenisse, buiten 's lants zynde, nooit middel
gevonden, om eenigen voet in H land te krygen, ten ware de
ingesetenen en onder hen vele Catkolyken^ dien de Spaensche
wreedtheid tegen de horst was^ ons self de poorten hadden
geopent, met vaste hope, dat niemant in syne Conscientie sou
worden beswaert. Elk ziet, door welk eene tusschenwijdte de
rechtstreeks bij elkander behoorende woorden vaneengescheiden
zijn; het woord zouden b.v. van hebben geachtjiadden van mogen
brengen enz. enz. Hierin dus gaan wy — en deHoogduitschers
evenzeer — op eene geheel andere wijze te werk, dan de Fran-
schen en Engelschen. Wij toch zullen b. v. aldus een* zin
1234 567 8
rangschikken : Ik heb den brieft welken gij mij, niettegenstaande
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
gij het zoo druk hebt, wel hebt willen schrijven, heden ontvangen ;
maar in het Fransch zal, met geheel andere woordenschikking,
12 18 17 3 4
dezelfde zin aldus moeten luiden: J'ai reçu aujourd'hui la lettre
5 6 7 14 13 15 16 8 9 10 12
que vous m'avez bien voidu écrire, quoique vous soyez {fussiez)
11
si affairé oïoccupé. Het zoude toch louter wartaal opleveren,
wilde men de woorden, naar onze wijze van ze te plaatsen,
in het Fransch overbrengen, en den zin aldus vertolken : J'ai
la lettre que vous à moi, quoique vous si occupé soyez, bien