Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in de algemeene geschiedenis op gymnasia en Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus
Auteur: Kan, C.M.
Uitgave: [S.l.: s.n.], 1864 *
Opmerking: Overdr. uit: De Tijdspiegel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6219
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201316
Onderwerp: Geschiedenis: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de geschiedwetenschap
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, Gymnasia, HBS, Nederland
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in de algemeene geschiedenis op gymnasia en Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
ips^
legaat
Br. 0.1- Steiin Parvé


• o;,ar;dsc;i Schoolmuseum
= 151 bij do P irse ■
AVISTl i.OAiv:
HET ONDERWIJS IN DE ALGEMEENE GESCHIEDENIS OP GYMNASIA
EN HOOGERE BURGEESCHOLKN MET VIJFJARIGEN CURSUS.
DOOS
Dr. C. M. Kan.
Wanneer men de eerste bladzijde der
vele handboeken voor de algemeene ge-
schiedenis opejislaat, schijnen de schrij-
vers het over de definitie, die van deze
wetenschap te geven valt, nog al eens
te zijn. Vrij algemeen leest men daar,
dat de algemeene geschiedenis het ver-
haal is van die gebeurtenissen , waardoor
het menschdom werd gevormd en ont-
wikkeld, en hoewel daarin nog eenig
verschil mag bestaan, dat bij den eenen
een onmiddellijk ingrijpen van God in die
gebeurtenissen wat meer op den voor-
grond wordt gesteld dan bij den anderen,
toch is men het in zooverre eens, dat de
geschiedenis moet zijn een verhaal en
schildering van de voortgaande ontwik-
keling bij het menschelijk geslacht. Leest
men die handboeken nu verder door, dan
vindt men zich eenvoudig weg gezegd —
bedrogen; geen toch er van geeft, wat
het bij 't vooropzetten der definitie als
't ware belooft en, hoeveel goeds die boek-
jes anders ook mogen bevatten, zij be-
palen zich tot een bloot verhaal der
politieke geschiedenis, zoodat de lezer op
die voortgaande ontwikkeling in 't geheel
niet of slechts ter loops opmerkzaam wordt
gemaakt.
Ook 't onderwijs in de geschiedenis
verkeert in zeker opzigt in hetzelfde ge-
val als het handboek en gaat aan het-
zelfde euvel mank: men begint met een
tamelijk verhevene definitie, welke de
leerling (want 't is de eerste les) prompt
v4n buiten leert en opzegt, terwijl het
volgende onderwijs alles behalve overeen-
komstig die definitie wordt ingerigt.
'tis, dunkt mij, wel eens de moeite
waard onderzoek te doen naar de reden
eener inconsequentie, waarop de leer-
ling handboek en docent zou kunnen
betrappen, en ojibelangrijk mag het niet
zijn te vragen, waarom, bij zoo groote