Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in de algemeene geschiedenis op gymnasia en Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus
Auteur: Kan, C.M.
Uitgave: [S.l.: s.n.], 1864 *
Opmerking: Overdr. uit: De Tijdspiegel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6219
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201316
Onderwerp: Geschiedenis: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de geschiedwetenschap
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, Gymnasia, HBS, Nederland
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in de algemeene geschiedenis op gymnasia en Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
17
den te worden. Gelijk veldslagen en
koningen in hun handboek opgeteekend
staan, zoo zullen ook die feiten, waar-
van Guizot in boven aangehaalde plaats
teregt zegt, dat zij zoo moeijelijk onder
bepaalde vormen te brengen zijn, (zul-
len zij niet nog moeilijker onthouden wor-
den), den leerlingen in de pen gegeven
worden.
Voor dat alles is dan zeker wel een
goed gevormd docent noodig, wien tijd
noch andere zaken beletten al zijne
krachten te besteden, zoo wel aan de
beoefening der geschiedenis zelve , als om
zijne methode te beproeven en te ver-
beteren.
tk heb mijne gedachten over deze,
mij dunkt, niet onbelangrijke zaak in
het midden gebracht. Misschien zullen
velen, in weerwil van het gezegde, de
bedoelde methode als te hoog, te on-
practisch blijven minachten. Mogten zij
er eens de proef van willen nemen !
Welligt zou daaruit een handboek ont-
staan , 't welk meer aan de behoeften
van onzen tijd beantwoordt, dan de
meer of minder uitgebreide historische
tabellen der politieke geschiedenis, zoo-
als er velen zijn en nog dagelijks het
licht zien.
Middelburg, Augustus 1864.
r"
:•'•^i'^rlandscli SoJioo
I '
PrinGsngracht 151 bijc,; PHcse^
\ AfViSTbR O
Imüsêon^
((Overgedrukt uit de Tijdspiegel, 1864).