Boekgegevens
Titel: Eerste leesboekje voor kinderen, naar aanleiding van de leerwijze des heeren P.J. Prinsen
Deel: 5e stukje
Auteur: Leupen, P.
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1862
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6130
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201292
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leesboekje voor kinderen, naar aanleiding van de leerwijze des heeren P.J. Prinsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Leg 14.
De vcr-tel-ling van de moeder.
Mijnheer en mevrouw ko-zen-daal wa-
' ren zeer rijke lied|n. Hare dochter jo-
han-na wist dit ook wel, en daarom wil-
de dit dwaze meisje niets nuttigs leeren,
en vooral geen ^luiswerk ver-rig-ten. J o -
han-na dacht: als ik grool ben, zal ik veel
geld hebben, en dan kunnen ae knechts en
meiden voor mij werken.
Maar jo-han-na had zich he-dro-gen! Het
viel geheel anders uit, dan zij gedacht had.
Dit dwaze juf-fer-tje, ondervond, dat rijkdom
en schatten niet he-sten-dig zijn. Hare ouders
werden door een groot on-fiéMuk op ééns
zeer arm en stierven kort daarna. Daar zat
nu het meisje! werken kon zij niet: dal had
zij niet geleerd; en toen zij het ein-de-Iijk
wilde be-proe-ven, ging het met haar als met
uw bloempje.