Boekgegevens
Titel: Eerste leesboekje voor kinderen, naar aanleiding van de leerwijze des heeren P.J. Prinsen
Deel: 5e stukje
Auteur: Leupen, P.
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1862
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6130
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201292
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leesboekje voor kinderen, naar aanleiding van de leerwijze des heeren P.J. Prinsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Les 8.
op-ve-gen af-bre-ken
weg-bren-gen be-de-laar
be-zee-ren klui-ze-naar
ge-wel-dig na-tuur-lijk
aard-ap-pel ont-moe-ting
kos-te-Iijk par-ke-ment
pij-ni-gen be-der-ven
ver-dra-gen ver-tra-gen"
zacht-zin-nig spaar-zaam-heid
roe-ke-loos ver-kwij-nen
ster-fe-lijk spot-ach-tig
19
PIETERS zuster moest de stukken glas op-
ve-gen en weg-bren-gen.
Op den dnis-fe-ren trap had pie t er eenen
knikker laten liggen.
M A - RI - A trapte er op , gleed uit — en viel
van boven neder., Het meisje be-zeer-de zich
ge-wel-dig -«n weende bit-ter-lijk.
»
H Was dit ook geen on-ge-luk?