Boekgegevens
Titel: Eerste leesboekje voor kinderen, naar aanleiding van de leerwijze des heeren P.J. Prinsen
Deel: 5e stukje
Auteur: Leupen, P.
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1862
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6130
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201292
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leesboekje voor kinderen, naar aanleiding van de leerwijze des heeren P.J. Prinsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
B IJ V O E G s E L.
17
Les 1,
Fer-di-nand
ver-lel-len
leu-ge-naar
bood-^schap-pen
kin-de-ren
on-der-zoek
pan-tof-fel
aan-ne-men
ver-le-gen
af-droo-gep
be-drie-gen
beel-le-nis
klau-te-ren
lïiid-del-maat
be-kce-ren .
uiUmun-tend
DE LEÜ-GE-NAAR.
FER-Di~NAND kwam doorgaans te laat in
de school — zoo laiïg speelde hij op de §(raat.
Maar dît zeide hij den meesier niet: hij ver-
tel-de altoos, dat hij bood-scbap-pen voor
zijne ouders gedaan had.
Op ze-ke-ren morgen kwam ven-di-nan»
weder zeer laat, al de kin-de ren waren reeds
lang aan het werk. Nu liet dn meester on-
der-zöek doen bij fer-I)I-n a nd s ouders,
cn loen kwamen de leugens aan den dag.
De knaap kreeg nu straf, stond beschaamd en
ver-le-gen, maar k^ am nooit weer te laat in
de school,
5<Io ^ -, ,