Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
stem, zijn eigene daarin terug en volgt mitsdien gemakkelijk
en snel. Kinderen bezitten in hooge mate de kunst van
nabootsing, en de met zorg geleide spreek- en zangoefeningen
zullen niet nalaten goede vruchten af te werpen.
In den regel bepaalt zich hier het gezang tot koor-
zingen. Toch is eenige afwisseling wel wenschelijk. Er
zijn dikwijls heel lieve en aardige kinderstemmen onder.
Laat deze eens alleen zingen, en ge zult zien, hoe gaarne
zij dat doen. Houd beurtzangen tusschen jongens en
meisjes. Het wekt den leerlust in hooge mate op.
Zwakke en achterlijke stemmen moeten aangemoedigd
worden. Er zijn kinderen, die tegen het alleen zingen op-
zien als tegen een berg. Men kan ze er nauwelijks toe
ki'ijgen. Zulke bloohartigen moeten eerst met enkelen mee-
zingen en zij zullen langzamerhand die vei'legenheid over-
winnen. Men moet nimmer toestaan, dat er figuranten in
de klasse zitten; elke stem moet meezingen en het koor-
gezang zal des te beter gaan. Ook zijn veel kinderen ge-
neigd hard en ruw te zingen en vinden het aardig harder
te kunnen zingen dan hun neven-leerling. Veel zorg dient
er besteed te worden aan eene goede en duidelijke uitspraak
der woorden. Wordt dit nagelaten, dan ontstaat een on-
verstaanbaar gemompel, waarvan de kinderen zelve niets
verstaan. Vóór er gezongen wordt, moeten de woorden
flink van buiten 'worden geleerd; het gezang zal er veel
bij winnen.
Nog een andere zaak verdient bijzondere aandacht.
Het geldt n.1. de spreekoefeningen, zoo nauw verwant aan
den zang. Kindei'en vervallen gemakkelijk in een zange-
rigen, lijmenden, bijzonder langzamen spreektrant. Vaak
wordt ook de klemtoon verkeerd gelegd. Het is de taak