Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(74
A. "W. A. Ileijblom, 3de Zanghoekje. Rotterdam, Nijgh 8r. Van
Ditraar.
HOOFDSTUK VllL
a. J. Suringa, Volkszangboekje. Groningen, J. B. Wolters.
h. J. Suringa, Twee-en drie-stemmige Volksliederen. Groningen,
J. B. Wolters.
c. H. Hoi, Vaderlandsch iiedeboek. Amsterdam, H. J. Otto.
cl. H. C. C. Clockener Brousson, Liederenbundel voor Jan-maat
en Soldaat. Den Helder, C. de Boer iz. *)
e. Jb. Kwast, Gezelschapsliederen. Amsterdam, Van Ilolkema
& Warendorf.
f. A. Brandts Buys, Liedjes van en voor Neêrlands volk. Leiden,
A. W. Sijthoff.
g. J. Worp, Twaalf volksliedjes. Groningen, J. B. Wolters.
//. D. de Lange, Volksliederen, uitgegeven door de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen.
i. R. Hol, Nieuw Vaderlandsch Liedeboek. Groningen,
P. Noordhofï'.
Eenige zaïigwerkje» met cijt'erselirirt.
a. E. J. Boneachanscher, Algemeen Nederl. Liederenboek (noten
en cijfers). Arasterdam, C. L. Brinkman.
h. ]). de Lange, Zangschool. Groningen, P. Noordhoff.
c. C. J. Sc j. Kenniphaas, Gezangen voor de school. 's-Bosch,
P. Stokvis Sc Zn.
(/. W. H. M. Bartels, Nederlandsche Schoolliederen T—VI
(noten en cijfers). Groningen, J. B. Wolters.
e, J. Worp. Do, re, mi, Zangmethode voor de lagere school
(noten en cijfers). Groningen, J. B. Wolters.
/. C. S. Adama van Scheltema, Grondbeginselen van den Zang.
Nijmegen, P. J. Milborn.
C. S. Adama van Scheltema, Grondig leerboek van den Zang.
Amsterdam, Höveker Sc Zn.
•) De rneostü melodieën dezer zangen met piano-bogeloiding zijn uitge-
geven by r. B. Nieuwenliuys te Breda.