Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(72
HOOFDSTUK II. Behalve de onder I genoemde:
a. J. H. Geraets Jr., Mijn liefste wijsje, I en II. Leiden,
Blankenberg & Co.
HOOFDSTUK III:
a M. II. van 'tKi uijs, Pract. Zangoefeningen 's-IIage, G. 11. van Eck.
h. Een- en twee-steminige Liedjes en Oefeningen. Middelburg,
F. B. den Boer.
c. T. E. Halbertsma, Liedjes voor School en Huis. Dokkuni,
A. Schaafsma.
d. H. Koster, Practisch Leerboek der Zangkunst, I. Zwolle,
W. E. J. Tieenk Willink.
c. J. Worp, Zangboekje, I. Groningen, J. B. Wolters.
f. R. Hol, Jeugdige Zanger, 1. Groningen, P. Noordhoff.
(f, A. W. A. Heijblom, -Iste Zangboekje. Rotterdam, Nijgh & Van
Ditmar.
HOOFDSTUK IV;
a. J. Worp, Oefeningen voor Stemvorming. Groningen, J. B. Wolters.
b. R. Hol, Liederkrans, I en H. Groningen, P. Noordholl".
c. T. E. Halbertsma, Nieuw Liedeboek. Groningen, J. B. Wolters.
d. J. H. Let/.er, Cursus voor twee-st. gezang, I. Tiel, D. Mijs.
e. J. Worp, 40 twee-st. Liedjes. Groningen, J. B. Wolters.
f. J. W^orp, Schoolliedjes voor stemmen. Groningen, J. B. Wolters.
g. S van Miliigen, Vogelenzang, 2 stemm. Groningen, P. NoordhofT.
h. Liedjes voor 2 stemmen (J. Worp). Groningen, J. B. Woltei's.
L R. Hol, Twee-stemmige Zangoefeningen. Groningen, P. NoordlioH".
,/. E. J. Bonescbanscher, Het zingende Kind. Rottei'dam, Nijgh
& Van Ditmar.
k. M. Sieveking, Zangstukjes voor Kindei'stemmen. Utrecht,
C. van Bentum.
l. Lied der Trouw. Den Haag, Gebr. Belinfante.
m. De Kleinste. Den Haag, Gebr. Belinfante.
n. Lenteleven. Nederl. Protest, bond.
O. M. Sieveking, Het nieuwe Lied er kransje. Utrecht. C. v. Bentum.
p. R. Hol, Jeugdige Zanger, II. Groningen, P. Noordhoff.
q. H. Koster, Pract. leerb. Zangkunst, II. Zwolle, AV. E. J.Tjeenk
Willink.
r. A. W. A. Heijblom, 2de Zangboekje. Rotterdam, Nijgh & Van
Ditmar.