Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
zijn. Die zoo spreken, liebben zeker nooit een zanger ge-
lioord als onzen Joh. Messchaert, en van de jongeren, o. a.
Gerard Zalsman, wanneer zij de schoonste Nederlandsche
liederen op onnavolgbare wijze vertolken. Hen te hooren,
is genezen te worden van die dwaling, wil men niet ver-
dacht worden van zeker vooroordeel te hebben tegen onze
rijke moedertaal.
De miskenning in onze taal en de daaruit gevolgde ver-
onachtzaming eener goede uitspraak hebben veelal hun
ontstaan te danken aan de neiging van veel zangers om
laag neer te zien op de woorden en deze van ondergeschikt
belang te achten.
Tegen ééne zaak behoort men te velde te trekken,
d. i. het leveren van slechte vertalingen en deze als echt
nationale werken te laten doorgaan. Hoe veel grootere en
kleinere koren en liederen uit den vreemde zijn al niet in
een Nederlandsch gewaad gestoken? Ook de Nederlandsche opera
weet daarvan meê te spreken. Nu mag men wel de poging,
om buitenlandsche toonwerken op deze wijze voor het al-
gemeen toegankelijk te maken, toejuichen, doch men mag
niet blind wezen voor de gebreken, die dergelijke vertalingen
menigmaal aankleven, als daar zijn: verkeerde klemtoon;
veranderde rythmus, tengevolge van inlassching van letter-
grepen en woorden; averechts geplaatste declamatie; ver-
keerd gebruik-van synoniemen en wat dies meer zij.
Laten wij liever zingen in de oorspronkelijke taal, dan
zoodanige verminkingen van onze moedertaal te onder-
steunen. Maar dan rust ook de verplichting op ons, zoo-
veel mogelijk met de vreemde taal vertrouwd te worden.