Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IX.
Taal en Zang.
Een volkomen kennis van de moedertaal is een onmis-
baar vereischte voor den zanger. Hij moet niet alleen be-
schikken over eene beschaafde uitspraak, zonder eenig pro-
vincialisme, maar hij behoort de beteekenis en de kracht
van elk woord, ja van elke letter te kennen. Met die kennis
woekert hij. Hier geeft hij een donkere, daar een heldere
tint aan den klinker; nu wordt een bijzondere kracht en
scherpte gelegd in den medeklinker, dan weder een onge-
kende weekheid en fijnheid. Zoo weet hij woord en toon
in volkomen overeenstemming te bi-engen, en de eigenaardige
bekoorlijkheid van den zang, de taal, tot haar recht te brengen.
Muziekinstrumenten voeren ons alleen in het rijk der tonen.
Hoe weinigen hoorders is het gegeven daarbij een gedachte
te vormen? Het woord geeft de eigenlijke poëzie aan den
toon. Het is waar, de menschelijke stem is niet in staat
die hooge vlucht te nemen, die door een instrument wordt
bereikt, maar er ligt een ongeëvenaarde bekoring in het
hed. Daar spreekt èn woord èn toon, daar wordt gehoor
en innerlijk gevoel bevredigd. Een kunstenaar in den echten
zin is die zanger, die heerschappij over beide voert.